kryptowaluty

Z wikipedii

Kryptowaluta (ang. cryptocurrency), rzadziej waluta kryptograficzna – rozproszony system księgowy, bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu ("portfelami") w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Kryptowaluta nie jest przez większość krajów (w tym Polskę) uznawana za jednostkę walutową, czy pieniądz elektroniczny, dzięki czemu tworzenie jednostek w ramach wbudowanego w system algorytmu (tzw. wykopywanie) jest legalne. Zwykle z tych samych powodów nie korzysta jednak z ulg podatkowych przewidzianych dla handlu walutą, np. może dotyczyć jej VAT.

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut. Niektóre z nich starają się przy okazji zrealizować inne cele, np. namecointworzy zdecentralizowany system DNS, peercoin stara się bardziej równomiernie rozłożyć dochody z wykopywania swych jednostek, istnieją też plany zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego.

Obecnie notowanych jest ponad 300 kryptowalut na 15 giełdach kryptowalut

Trochę prostrzymi słowami

Kryptowaluta to cyfrowa forma środka płatniczego, która nie opiera się na zaufaniu do jej emitenta a na zdecentralizowanej bazie danych rozprowadzonej pomiędzy węzłami sieci peer-to-peer.
Dzięki braku centralnej administracji nie możliwe jest manipulowanie jej wartością poprzez dodruk jej ilości przez żadną organizację, aczkolwiek zjawisko bańki spekulacyjnej może wystąpić.
Powyższa idea budowy i funkcjonowania kryptowaluty pozwala na jej anonimowe posiadanie i obracanie.

Ponad to każdy może, wykorzystując własny sprzęt komputerowy, rozpocząć tak zwanewydobycie kryptowaluty. Ilość wydobywanych monet zależy od mocy obliczeniowej ale jest z góry określona maksymalna ilość danej kryptowaluty.

Jedną z pierwszych kryptowalut jest Bitcoin, która powstała w 2009 stworzona przez Satoshiego Nakamoto. Z czasem stała się najpopularniejszą kryptowalutą.
Obecnie rynek również zdobywa kolejna kryptowaluta pod nazwą solidcoin.

Przy używaniu kryptowalut potrzebny jest tak zwany portwel.Jest program który jest odpowiednikiem konta bankowego który stwierdza istnienie tej co bądź wiritualnej waluty.